Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll

Att leka och spela spel är något som naturligt borde ingå i alla barns uppväxt. Många barn börjar spela fotboll redan i ung ålder och inom den svenska fotbollen finns flera riktlinjer för hur barn- och ungdomsfotboll ska bedrivas. I SvFF:s riktlinjer för hur den fysiska trängen för barn och unga får gå till står det bland annat att barnen ska få utveckla sina fysiska grundfärdigheter

genom lek. Fotboll i ung ålder ska bedrivas individuellt anpassat efter barnens färdigheter och förmågor, framför allt ska barnen känna att det är roligt att gå på fotbollsträningarna.


Alla är lika värda

Shot of messy children playing outdoorshttp://195.154.178.81/DATA/istock_collage/0/shoots/785203.jpg

Genom att börja spela fotboll i ung ålder får barnen möjlighet att lära sig samarbeta i grupp redan i ett tidigt skede av livet. Samtidigt får barnen en extra chans att träffa barn i sin egen ålder och fotbollsträningarna blir en mötesplats för föräldrar i området. De flesta fotbollsklubbarna runt omkring Sverige erbjuder fotbollsträningar från åldrarna 6 år och uppåt. Fotboll för de minsta kallas för knattefotboll. När barnen är mellan 6 och 12 år räknas det som barnfotboll och från 13 till 19 år kallas det för ungdomsfotboll.

I barnfotbollen satsar man mest på att träna fotboll och matchresultat har inte någon betydelse. Det som värderas extra mycket i barnfotbollen är allas lika värde, det innebär att alla barn ska få möjlighet att delta lika mycket och även få prova alla positioner på planen som barnen vill. Fotbollen ska ske helt på deras villkor.

Ett gott klimat är viktigt
I
ungdomsfotbollen fortsätter barnen utvecklas och färdigheterna tränas vidare. Allt sker fortfarande lika mycket efter ungdomarnas egna villkor och förmågor. År 1986 skrevs svensk fotbolls riktlinjer färdigt och där kan vi bland annat läsa att hänsyn alltid ska tas efter barnens egen förmåga och fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. Miljön som barnen befinner sig i under fotbollsträningarna ska vara positiv och bidra till ett gott klimat barnen emellan. Det är viktigt att barnen känner stor trygghet och att matcher ses som inlärningstillfällen där man samarbetar och inte försöker toppa varandra. Barnen ska även lära sig om fair play och ett moraliskt synsätt på fotbollen. Slutligen så ska barnen alltid få en varierad fotbollsträning.

Leave a Reply

mts_cool