Förebygg och behandla skador inom fotboll

Inom alla sporter finns en skaderisk och fotboll är inget undantag. De vanligaste skadorna som uppstår i samband med fotboll i Sverige är stukningar, muskelbristningar och sträckningar. I många fall handlar det om förslitningsskador. Genom att använda sig av ett förbyggande tankesätt i fotbollsträningen kan skaderiskerna minskas.


Orsaker till idrottsrelaterad skada
Det finns flera faktorer som kan spela in när en skada uppstår. För kort uppvärmning, enformig träning och dålig träning är några faktorer som lätt kan bidra till att orsaka en skada. Många idrottare väljer även att inte söka hjälp för mindre skador. Små skador kan bli orsaken till en större skada som kommer senare, därav är det viktigt att alltid gå till en läkare, naprapat eller likvärdigt oavsett hur allvarlig skadan är. Användning av dåliga redskap, missanpassad teknik och dåligt underlag kan också spela stor roll för skaderisken. Genom att använda sig av varierad och anpassad träning utifrån individens fysiska och mentala förmåga tillsammans med en bra miljö och bra redskap
minskar skaderisken avsevärt.

Viktigt med rätt behandling

Man after knee ligament injury in physiotherapist's office

Ofta är det inte frågan om, utan när, en skada inträffar. Då krävs det kompetent hjälp som kan ta fram en fungerande plan för rehabilitering och behandling. Har du skadat dig kan du vända dig till en naprapat som har stor kunskap om idrottsskador. En naprapat går grundligt igenom varför skadan har uppkommit och hur ni ska förebygga att det händer igen, samt lägger upp en individanpassad plan för hur rehabiliteringen ska gå till för att du ska kunna återvända till fotbollen utan vidare komplikationer av skadan. Naprapat Stockholm, som är specialiserad på idrottsskador av olika slag. Till naprapat Mats kan man vända sig för hjälp med att rehabilitera såväl akuta skador och förslitningsskador. Man kan även få hjälp med att förebygga att samma skada, eller annan skada, kommer tillbaka i framtiden.

Tänk efter före
Det är viktigt att tänka på skaderisken inom fotboll. Numera finns det gott om kunnigt och kompetent yrkesfolk som kan hjälpa till att förebygga och behandla rätt. Många gånger uppstår samma skador på grund av man återvänt till fotbollen för fort. Tillsammans med till exempel en naprapat undviks sådana misstag.

Leave a Reply

mts_cool