Starta en fotbollsförening

Idrott är idag Sveriges största folkrörelse, och närmare hälften av befolkningen är idag medlemmar i en idrottsförening. Fotbollsföreningarnas medlemmar utgörs av närmare en miljon människor, varav cirka 600 000 är aktiva spelare. Idrotten bidrar till ett bättre samhälle på många sätt, både hälsomässigt, samhällsekonomiskt, och kulturellt. Mångfald och allas rätt till deltagande är också starka ledord. Idrotten är inte bara givande på det samhällsmässiga kollektiva planet, utan även för individen. Ungdomar som är medlemmar i idrottsföreningar dricker mindre alkohol, har bättre självkänsla, begår färre brott, och har färre depressiva symptom jämfört med jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar.

Soccer training for kidsPositiva effekter för både samhället och folkhälsan

De flesta idrottande människor drivs av sitt intresse till den utövade sporten. Men idrott är inte bara roligt, det frambringar också en rad positiva samhälls- och hälsoeffekter. Fysiskt aktiva människor håller sig friskare, dricker mindre alkohol, och begår färre brott. Detta leder till positiva effekter för hela samhället genom bättre folkhälsa, vilket gör att även den ekonomiska belastningen på samhället minskar. Medlemskap i en idrottförening bidrar till hälsa och gemenskap, och lär oss att hantera både med- och motgångar. Saknar du och dina idrottande kompisar en passande förening nära er? så här kan ni bilda en egen idrottsförening! Förutsättningen för bildandet av en förening är att ni är minst tre personer.

Glädje, gemenskap, demokrati och delaktighet

Idrottens värdegrund utgörs av fyra element; glädje, gemenskap, demokrati, och delaktighet. Idrott kan genom sitt universella språk hjälpa till att ta tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger, och också sammanföra och öka förståelsen mellan olika människor och grupper. Mångfald, öppenhet, och influenser från andra kulturer bidrar till en positiv utveckling inom den svenska idrotten. Mångfald bidrar till att undanröja hinder på alla plan och nivåer, samt att ta tillvara på möjligheter i våra olikheter. Öppenhet gör oss till mer toleranta människor med större förståelse för olikheter. Riksdagens mål om allas lika rättigheter, skyldigheter, och möjligheter oavsett bakgrund är därför väl applicerbart på idrotten i Sverige.

Leave a Reply

mts_cool